Přijměte odpovědnost za svůj život s technikou Ho’oponopono

Exotická havaj představuje naprosto jiný svět, jiný životní styl. Přesto havajskou techniku Ho’oponopono můžete aplikovat do svého života a přijmout tak plnou odpovědnost za svůj život a výrazně tak zvýšit jeho kvalitu. Filosofie Ho’oponopono je založená na tom, že vše kolem nás je pouze odrazem našeho vnitřního prožívání. Nic kolem nás v podstatě neexistuje, neboť celý vnější svět se odehrává pouze v naší mysli. A od toho, jak uvnitř své mysli s obrazem světa nakládáme, se odvíjí náš život navenek. Když tedy přijmeme plnou odpovědnost nejen za své emoce, myšlenky, slova, činy, kroky a sny, ale také za své vnímání okolního světa, může s tímto obrazem pracovat. Utrpení, války, bolest, nemoci – to všechno jsou nedostatky, které vnímáme svými smysly a podle techniky Ho’oponopono musíme i toto přijmout jako své vědomí. Vědomí, které lze ale změnit. Když dokážete dostatečně milovat sami sebe, vyléčíte se a změníte tím i své vnímání světa, který se tak stane lepším místem. Jedná se o dlouhou cestu, která má ale dva velké milníky.

Prvním krokem je přijmout a odpustit

Léčení sebe i věcí z onoho „vnějšího světa“ je potřeba začít tím, že přijmete daný problém. Přijetí je nutné vyslovit nahlas, a to buď formou „Omlouvám se“ nebo „Přijímám tě“. Když toto vyslovíte směrem k danému problému, uznáváte, že se něco stalo a že to není úplně dobré. To lze ale změnit, pokud vyléčím tu svou vnitřní část vědomí, která tento problém reprezentuje. I to je součástí tohoto kroku. Vaše zdravá část vědomí, která si problém uvědomuje, musí nemocné části vědomí odpustit. A toho lze docílit slovy: „Prosím, odpusť mi.“ Takto odpustíte sami sobě. Neměli byste ale ani zapomínat, že vaše mysl je součástí něčeho většího a pouze tato vyšší mysl může provést skutečné hluboké odpuštění.

Druhým krokem je milovat a poděkovat

Abyste dosáhli vyléčení svého vnímání světa, je potřeba bezvýhradně přijmout a milovat sám sebe. Jenom láska sama k sobě může změnit negativní energii na pozitivní a trápení v našem životě nahradit radostí a naplněním. Slova „Miluji tě“ by rovněž měla rozproudit případnou zablokovanou energii. Tak dosáhnete vnitřní svobody a nezávislosti. Za poznání a prozření je ale ještě nutné poděkovat. Pociťovanou vděčnost proto nezapomeňte vyslovit nahlas slovy „Děkuji ti“. Zároveň tím podpoříte svou víru v to, že problém bude vyřešen.

 

Metoda Ho’oponopono vám může pomoci v různých situacích. Například při rozchodu s partnerem, při hádkách s rodinnými příslušníky, při finančních problémech, v boji s civilizačními nemocemi, při touze naučit se sebelásce a sebedůvěře a v dalších aspektech vašeho života. Terapie formou Ho’oponopono může skutečně ve vašem životě způsobit změny, které ve výsledku povedou k něčemu novému a lepšímu.

O Autorovi: Michal je člověk se srdcem na správném místě. A jeho hlavním mottem je: Buď důvodem, kvůli kterému lidé zase uvěří, že je v lidech ještě kousek dobra.
Namasté