Proč je sebeláska tak důležitá

Láska k sobě samému. Pochopení své vlastní podstaty. Ohled na své vlastní štěstí. Sebelásku lze pojímat různě, její definice není jednotná. Velmi dobře ji vysvětlují například i její antonyma, jako je domýšlivost, narcismus či egoismus. Lidé, kteří se mají rádi, jsou schopni sami sebe ocenit, váží si svého těla, své duše a mysli. Nepodstupují zbytečné utrpení, snaží se posunout dál ve svém životě a dokázat toho co nejvíc. Dalo by se rovněž říci, že sebeláska je spojená se sebeúctou. Tito lidé chtějí být šťastní a odmítají se nechat vysávat nenáviděnou prací, přítomností lidí, které nemají rádi, nebo setrváním na místech, kde se necítí příjemně. Věří, že i oni mají právo na svůj kousek štěstí, chtějí se mít dobře a nepodřizovat se pohodlí ostatních. Zároveň ale svým chováním umožňují, aby se měli rádi i lidé kolem nich. Neomezují je v jejich sebelásce a svobodě. Nechtějí být šťastní na úkor někoho nebo něčeho. Jsou vnímaví k potřebám svým i druhých lidí. Sebeláska jako taková je velmi důležitá pro:

  • Odpuštění – Lidé dělají chyby. A za chyby se platí. Můžete dostat výpověď, pokutu, špatnou známku, musíte si svůj trest odsedět ve vězení, potrestání můžete být i tichem ze strany blízkých osob. Trest na sebe zkrátka bere nejrůznější podobu. Tím nejhorším trestem ale zůstává to, že musíte se svou chybou žít. Odpustit si nesprávně vypočítaný příklad nebo to, že přijdete někam pozdě, je snadné, ale co taková třeba způsobení autonehody? Co setrvání v toxickém vztahu? Máte se dostatečně rádi na to, abyste byli ochotní sami za sebe bojovat? A odpustit si? Pokud vaše sebeláska nebude dostatečně silná, můžete s pocitem viny a svými traumaty žít do konce svého života.

  • Odvahu žít – Když je člověk nespokojený ve vztahu, vždycky má možnost odejít. Ne tak v případě, když je nespokojený ve vztahu sám k sobě. Nelíbí se mu jeho vlastnosti, trpí svým vzhledem, utápí se v pochybnostech o svých schopnostech. V životě ale neutečete pouze před jedním člověkem – sami před sebou. A proto je tak důležité, mít se rád i se svými nedokonalostmi. Jedinci, kteří o sobě pochybují, mohou trpět depresemi a úzkostmi, také je mohou přepadat sebevražedné myšlenky. Sebeláska je tak již velmi dlouho užívána i ve spojení s duševním zdravím a hygienou.

  • Pocit štěstí – Lidé neustále hledají, jak být šťastní. Hledají štěstí v penězích, v lásce, v hmotných statcích. A přitom jedno z největších štěstí je, přijmout sám sebe. Sebeláska vám může ukázat cestu k vašemu štěstí, pomůže vám posunout se směrem ke světlým zítřkům. Díky ní snadněji pochopíte, co vás dělá šťastnými a jak toho můžete dosáhnout. Sebeláskou pochopíte sami sebe a uvědomíte si, že štěstí lze hledat i v těch nejdrobnějších aspektech života.

O Autorovi: Michal je člověk se srdcem na správném místě. A jeho hlavním mottem je: Buď důvodem, kvůli kterému lidé zase uvěří, že je v lidech ještě kousek dobra.
Namasté