Proč muži odmítají komunikovat

Mužský a ženský svět se v mnoha ohledech liší. A z hlediska tématu komunikace, nemohou být tyto pohledy odlišnější. Ženy potřebují mluvit, sdílet a komunikovat, chtějí vyprávět o svých pocitech, zážitcích a názorech. Naproti tomu muži mají od přírody nastavení trochu jiné. Potřebují mluvit pouze o tom nejdůležitějším, o věcných faktech bez omáčky okolo. Upřednostňují jednoduchou racionální debatu s jasným cílem a řešením. Zatímco na počátku vztahu nebývá tento rozdílný postoj mužů a žen ke komunikaci tak patrný, později může vyvolat hlubokou krizi. Muž odmítá věci rozebírat a žena je z toho zoufalá. Asi nejčastějším důvodem, proč muž se ženou nechce komunikovat, je ten, že předmět debaty považuje za bezvýznamný. Odmítá se tak podvolit rozhovoru, u kterého předpokládá, že nic nepřinese. Nemusí si však plně uvědomovat, jaký má jeho stanovisko dopad na ženu, která chce docílit dialogu, který by naopak, dle jejího názoru, mohl vztahu pomoci. Vztah se tak dostává do bludného kruhu, kdy žena touží po komunikaci s mužem, ale muž ji odmítá. V tomto bodě je proto důležité, přestat usilovat a zaměřit se na to, co je důvodem mužova mlčení a cíleně ho řešit.

  • Mužská ješitnost

Překážkou komunikace ze strany muže, může být jeho vlastní ego. Ať už úmyslně nebo ne, jste se muže dotkla a tento si připadá ukřivděný a zraněný. Připadá mu, že na jeho názoru nezáleží, že je tu jenom od toho, aby vydělal peníze, případně něco opravil. Má pocit, že jeho hlas v debatě nemá žádnou váhu, a proto považuje za zbytečné mluvit. Pokud tomu tak je, je velmi důležité, dopřát mu prostor a vyslechnout ho. A to i přesto, že se vám jeho postoj jeví jako malicherný a přehnaný. Ať už totiž jeho rozháraný pocit vyvolalo cokoliv, tím, že ho budete negovat, rozporovat nebo snižovat, situaci nevylepšíte. Zkuste ve věci přijmout takové opatření, aby muž měl pocit zadostiučinění a ve vašem vztahu tak mohlo dojít k dialogu. V něm teprve budete moci projevit svůj názor.

  • Únava a rezignace

Každodenní stereotyp, vztah, který se nikam neposunuje, profesionální stagnace, pocit zmaru. Pokud muž začíná pociťovat únavu ze života, může se stát, že začne rezignovat i na komunikaci. V takové fázi se mu totiž může zdát, že je všechno zbytečné a nemá tak cenu se namáhat. Stav blízký depresi je rozhodně dobré řešit s profesionálem. Terapeut může muži nabídnout nový pohled na jeho život, pomoci mu najít i světlé stránky a správně ho motivovat. Zlepšením psychického stavu muže, lze docílit i obratu v komunikaci mezi partnery.

  • Muži přece nepláčou

Chlap musí být silný. Kluci přece nepláčou. Rodičům se neodporuje. Některým mužům je už od dětství nakládáno na jejich bedra více než unesou. Nastavená výchova jim vštěpuje, že se nemají projevovat, že na jejich názoru nesejde. Upozaďováním je snižováno jejich sebevědomí a znehodnocována jejich hodnota. S takovou zátěží poté přicházejí do vztahu, kde je jim náhle dáván prostor, se kterým si nevědí rady. Mohou být podráždění, že se po nich vyžaduje nějaké stanovisko, popřípadě se necítí na to ho vyjádřit. Problémem ovšem je, že si muž nemusí být takového nastavení vědom, neboť v něm byl vychován. Se změnou mu tak může pomoci jedině odborník, který bude schopen tyto zakořeněné aspekty rozklíčovat.

O Autorovi: Michal je člověk se srdcem na správném místě. A jeho hlavním mottem je: Buď důvodem, kvůli kterému lidé zase uvěří, že je v lidech ještě kousek dobra.
Namasté