Biohacking – moderní navyšování vlastního potenciálu

Lidské tělo skýtá mnoho možností, jak rozvíjet vlastní potenciál, a to především pro ty, kdo jsou ochotní testovat své hranice a posouvat je. Moderním pojetí této otázky se odráží i v pojmu biohacking. Jde v podstatě o kombinaci umění a vědy, založenou na experimentech a pokusech s vlastními schopnostmi. Způsobů, jak sám se sebou pracovat, je přitom mnoho – některé jsou pracnější, jiné se zaměřují na hravé testování vlastních výkonů. A vzhledem k tomu, že biohacking není pouze vědecký směr, některé mohou být pro někoho smysluplnější než jiné. Základem a podstatou biohackingu je zjistit co nejvíce o sobě sama. A s těmito zjištěními následně pracovat. Odměnou vám bude nejen lepší chápání toho, jak vaše vlastní tělo funguje, ale také celkové zlepšení životní úrovně. Protože jen když budete rozumět sami sobě, můžete dělat to, co je pro vás nejlepší.

1. Techniky spojené s fyzickými aspekty

Do této kategorie biohackingu spadá hned několik témat. V prvé řadě je to vnímání toho, co vlastně jíme. Zatímco někdo jídlo považuje za pouhé palivo, pro biohacking představuje příjem potravin důležitou otázku. Pracuje se s pozorováním toho, co které jídlo s vaším tělem dělá – které mu dodává energii, posiluje ho či ho naopak vyčerpává. Ochutnávejte nejrůznější kuchyně, hrajte si se svým jídelníčkem a zkoumejte dopady na sebe samé. Zapojit můžete také půsty a detoxikace, které platí za další techniku biohackingu. Přerušované stravování, celodenní půst několikrát do měsíce nebo třeba očista určitou potravinou či nápojem může s vaším organismem udělat hodně. Velkou roli hraje rovněž to, jak si naše tělo poradí s již pozřenou stravou. Péče o střeva, pozitivním ovlivňováním všech jejich obyvatel, jako jsou mikrobi, bakterie, kvasinky, je rovněž jednou z technik biohackingu. Významně vám s tím mohou pomoci různé fermentované potraviny. Do metod spojených s fyzickým prožíváním patří dále třeba otužování a tělesné cvičení.

2. Psychika a práce s mentálním nastavením

Rozháraná mysl má negativní dopad na celé tělo. Přitom disharmonie se dá vyladit hned několika způsoby. V biohackingu je to především technika mediace, poslechu hudby či dechová cvičení. Pravidelná psychická hygiena je velmi důležitým předpokladem pro správné fungování člověka. Mysl můžete uklidnit krátkými meditacemi, které budete realizovat po probuzení nebo naopak před spaním. Dále je to poslech hudby, jehož léčebný účinek byl prokázán mnohými studiemi. Hrou s vlastním dechem lze posléze rovněž efektivně pracovat na svých kapacitách. Biohacking se zaobírá i otázkami kvalitního spánku a lucidními sny. Sny, ve kterých si uvědomujeme, že spíme, nám mohou pomoci vyřešit otázky, jež nás zrovna trápí. Psychické prožívání lze podpořit také správnými kombinacemi bylinek či jiných doplňků. Za kontroverzní součást této tématiky platí různá psychedelika, jimiž lze ovlivňovat psychiku.

O Autorovi: Michal je člověk se srdcem na správném místě. A jeho hlavním mottem je: Buď důvodem, kvůli kterému lidé zase uvěří, že je v lidech ještě kousek dobra.
Namasté