Čemu nás učí bolest

Bolest. Nepříjemný pocit, který způsobuje, že se necítíme dobře. Nechceme ji vnímat, snažíme se ji potlačit. Zbavit se jí. A to i přesto, že bolest je velmi důležitá a její přítomnost je oprávněná. Bez bolesti bychom nebyli schopní zjistit, že je něco špatně a reagovat na to. Tento subjektivně vnímaný pocit není směrodatný jenom pro fyzickou rovinu, ale rovněž hraje roli pro náš duševní stav. Kromě toho, že lze rozlišovat emocionální a fyzickou bolest, je tu mnohem důležitější ukazatel – nakolik je cítěná bolest užitečná. Některá bolest totiž může ve výsledku dávat mnohem větší smysl než jiná a na to je potřeba se zaměřit. Jak ale takovou bolest rozlišit? Pro každého člověka je užitečnou bolestí něco jiného. Zatímco někdo bolest svalů po celodenním běhu vítá, jiný ji považuje za zbytečné zlo. Pro takového člověka poté nemá smysl se takto „mučit“, protože i kdyby onen maraton uběhl rovněž, nic by mu to nedalo. O bolesti je nutné si něco uvědomit:

Je důležité ji pocítit

I když je tolik nepříjemná, je tu z nějakého důvodu. A proto bychom ji neměli ignorovat. Opomíjená a neprožitá bolest může v tichosti narůstat nebo se následně promítnout do fyzické roviny. Mnoho studií prokazuje, že žal, přecházená bolest či nepříjemné pocity se mohou objevit jako nádor, rakovina nebo jiné chronické onemocnění. Proto bychom na bolest neměli zapomínat. Dává nám vědět, že jsme naživu, že naše tělo něco vnímá. Měla by se vědomě prodýchat a přijmout. Jedině tak ji můžeme plnohodnotně akceptovat a překonat ji. A posunout se dál. Emocionální bol, který přichází po odchodu blízkého člověka, nám vlastně ukazuje, jak důležitý je život a radost z něj. Tělesná bolest upozorňuje, že bychom si měli vážit sami sebe a mít ke svém tělu úctu. Zlomené srdce po rozchodu je zase ukazatelem lásky, toho, jak moc jsme byli schopní milovat. Bolest by se neměla odmítat.

Rozlišujte smysluplnou bolest

Jak již bylo řečeno výše, ne každá bolest je smysluplná pro každého člověka. Zatímco někomu dává smysl bolest svalů po sportu, jinému ledová sprcha po sauně, dalšímu starosti, které plynou z podnikání. Pokud bolest, kterou pociťujete, jenom trpíte, aniž by vám její přítomnost něco dala, zkuste se zaměřit na něco jiného. Přenechte své místo někomu, komu bude tento pocit dávat smysl právě zde a v tuto chvíli. Problémy ze života nikdy nezmizí. I takový Bill Gates musí pociťovat obavy ohledně svého jmění a toho, jak s ním nakládá. O peníze má ale strach rovněž sociálně slabý člověk. Starosti a s nimi spojená bolest jsou různé, ale mají společné to, že nikdy neodejdou. Proto je dobré s nimi umět pracovat a nalézat mezi nimi takové, které vás někam posunout, se kterými můžete něco dělat. Ve kterých naleznete smysl.

O Autorovi: Michal je člověk se srdcem na správném místě. A jeho hlavním mottem je: Buď důvodem, kvůli kterému lidé zase uvěří, že je v lidech ještě kousek dobra.
Namasté