Jak překonat manželskou krizi

Ať už je partnerství zafixováno v manželství nebo jen dlouhodobém vztahu, po určitém čase se může objevit konflikt. Ten se na první pohled může zdát neuchopitelný a v podstatě nepřekonatelný. Hádky jsou častější, neporozumění roste a vy se odcizujete. Po určitém čase už nejste partnery, ale pouze dvěma lidmi, kteří žijí vedle sebe. V takovém případě ale ještě není čas svlékat kalhoty, brod v podobě rozvodu nebo rozchodu ještě totiž nemusí být tak blízko, jak se zdá. Krize jako taková není záležitost krátkodobého nýbrž dlouhodobého charakteru. Zpočátku se může projevovat plíživě, menšími rozpory, sem tam nějakým nedorozuměním. Takovým výstražným vlaječkám ale jen málokdo věnuje pozornost. Teprve ve chvíli, kdy už do lodi teče, se lze ohlédnout a všimnout si opakovaných upozornění. A stejně tak je to s řešením manželské nebo partnerské krize. Ke zlepšení nedojde za jeden den s tím musíte počítat. Bude to vyžadovat píli a trpělivost obou partnerů, aby mohlo dojít ke zlepšení.

Uvědomte si, že v krizi jste dva

S krizí se do vztahu vkrádá egoismus. Každý partner prosazuje svůj vlastní pohled na to, co je špatně a jak to vyřešit. Žena si myslí, že krize bude zažehnána, až muž vyslyší její prosby o vyndávání nádobí myčky. Muž zase až ho žena přestane úkolovat hned, jakmile přijde z práce. V krizi nikdy nejde jen o to, co vidíte na první pohled. Obvykle je toho mnohem více a k původně malicherným problémům se jako na sněhovou kouli nabalují další a další. Základem je se v krizi přestat hnát sebestředně kupředu a zpomalit. Zklidnit dech, uklidnit se. A uvědomit si, že nejen ve vztahu ale ani v krizi nejste sami. Zkuste snížit napětí natolik, abyste s partnerem byli schopní efektivně komunikovat. Promluvte si o tom, co trápí vás a vyslechněte partnera, co leží na srdci tomu druhému. Zkuste mluvit nejen o konkrétních příkladech, které dle vašeho názoru vyvolávají spory, ale i o svých pocitech. Ty jsou pro situaci klíčové.

Nic už nebude jako dříve

Většina lidí si myslí, že po překonání krize bude všechno takové jako předtím. Jedná se ale o omyl. Ke krizím ve vztahu dochází většinou ve chvíli, kdy je stávající fungování vztahu již nevyhovující. A proto je potřeba nastavit pravidla nová a dát tak vztahu jinou podobu. Krize ve svém důsledku představuje konec určité fáze vztahu a jen pokud dokážete nelpět na staré verzi vztahu, dokážete krizi překonat a posunout se tak dál. Nastavování nové podoby vztahu je vždy výsledkem kompromisu, na kterém musí pracovat oba partneři. Nelze předpokládat, že se dostaví úspěch, pokud vy nic na svém chování nezměníte. Platí, že novou podobu vztahu neuhnětou pouze dvě ruce, k dílu musí přiložit ruku oba partneři. Jedině to, co vytvoříte společně totiž může fungovat.

O Autorovi: Michal je člověk se srdcem na správném místě. A jeho hlavním mottem je: Buď důvodem, kvůli kterému lidé zase uvěří, že je v lidech ještě kousek dobra.
Namasté