Pozitivní přínosy meditace

Meditace – aktivita, díky které můžeme ukotvit naši mysl do přítomného okamžiku a lépe ho tak prožít a zintenzivnit. Ač je tato technika lidmi využívána již po staletí, dodnes není svázána přesnými pravidly ani definicemi. Zatímco dříve však byla užívána především ve východních částech světa, její přínosy odhalila již i západní medicína. Ta svůj přístup vystavěla na studiích, měřitelných hodnotách a ověřitelných výsledcích, tak, aby meditace byla lépe pochopitelná i pro moderního člověka. Přínosy pravidelné meditace tak lze spolehlivě vidět například na magnetické rezonanci, neboť způsobuje změny v mozku, nebo ve výsledcích různých experimentů erudovaných univerzit a institucí. Již při pouhém občasném meditování, které zabere třeba 10 minut denně, lze efektivně měřit výsledky, které mohou přetrvat i více jak 15 měsíců poté, co se s pravidelnou meditací přestane. Způsobů meditace je v dnešní době nepřeberné množství a v podstatě by se dalo říct, že každý může používat svůj vlastní, který mu bude vyhovovat. Vzhledem k těmto skutečnostem, lze s meditací začít naprosto kdykoliv. Pokud u ní zvládneme setrvat a najít si na ni čas, můžeme na sobě pozorovat pozitivní změny v těchto oblastech:

  • Zdravotní stav – pravidelnou meditací lze docílit potlačení chronických bolestí, utlumení depresivních myšlenek a eliminace úzkostných stavů, snížení projevů schizofrenních poruch či odstranění posttraumatických stresových epizod. Kromě toho prokazatelně zlepšuje spánek a efektivně tak umožňuje nabrání nových sil.
  • Sociální dovednosti – meditace slouží jako významné komunikační téma, díky kterému lze navázat hlubší vztahy. Rovněž zvyšuje empatii, tlumí „haló“ efekt, posiluje pocit sounáležitosti a pochopení ostatních lidí, na základě čehož jsme ochotnější pomáhat druhým.
  • Vztah k sobě sama – meditace rovněž pozitivně ovlivňuje vnímání sebe sama, posiluje pocit štěstí a naplnění, přidává na dobré náladě a kladných emocích. Naproti tomu negativní emoce potlačuje.
  • Stres – velkou kapitolou je vliv pravidelných meditací na stresové poruchy. Bylo prokázáno, že dochází k lepší obraně organismu při stresových situacích, posílení odolnosti, zlepšení pozornosti a eliminace procesu stárnutí. Meditace je rovněž velmi často využívanou technikou v psychohygieně.

Meditační opěrné body

K usměrnění toku vlastních myšlenek lze využít mnoho různých metod. Mezi nejčastější tzv. kotvy, ke kterým se v rámci meditace opakovaně uchylujeme, patří například dech, uvědomování si vlastního těla a procesů v něm, naše emoce a pocity, ustálená mantra či zvuk nebo soustředění na konkrétní věc, otázku či problém. Přitom je důležité mít na pamětí, že je naprosto v pořádku, když se naše mysl během meditace zatoulá k nějaké myšlence. Hlavní je si toto „toulání“ uvědomit a zpět se vrátit k opěrnému bodu, který jsme si zvolili, a v meditaci pokračovat.

O Autorovi: Michal je člověk se srdcem na správném místě. A jeho hlavním mottem je: Buď důvodem, kvůli kterému lidé zase uvěří, že je v lidech ještě kousek dobra.
Namasté