Sedm rovin spirituality

Touha po vysvětlení neobvyklých jevů je v lidech zakořeněna od pradávna. Původně byly takové události připisovány přírodním bohům, po rozšíření jednotlivých náboženství Bohu jedinému. Zatímco dříve ale bylo náboženství vnímáno jako vřelá, milující a vysvětlující náruč, dnes je tato instituce v mnohém chápána jako zkostnatělá, omezující a nepraktická. Proto se dnes moderní doba obrací především ke spiritualitě, která je dávána náboženství jako protiklad. Spiritualita je spojována se sílou zážitku, tvořivostí a individualitou vnitřního prožívání. Vzhledem k tomu, že není vázána na žádnou instituci, dává každému jedinci možnost vlastního výkladu a každodenního používání podle toho, jak zrovna potřebuje. I přes určitou míru neorganizovanosti, lze ve spiritualitě spatřovat jisté uplatňované modely. Není ovšem podmínkou, aby spiritualita zasahovala do všech těchto rovin, neboť, jak již bylo řečeno, nemá stanovená pravidla a je věcí každého, jakým způsobem k ní přistupuje. Obecně lze ale rozlišovat tyto roviny:

  1. Rovina dogmat – Rovina asi nejvíce odpovídající modelům náboženství. Lze v ní nalézt určité předpoklady, koncepty a teorie například o vzniku světa či jeho zániku nebo teze o tom, jak svět funguje a jak ho lépe pochopit.
  2. Rovina obřadů – Do této kategorie lze zařadit různé obřadní úkony, jako jsou obětiny, věštby, modlení u oltářů apod. Kromě těchto aktivit sem náleží rovněž meditace, jóga, rozjímání či jiné osobní aplikování spirituality.
  3. Rovina hodnot – I spiritualita má své určité hodnoty a normy, které by měly být dodržovány. Jejich nastavení je osobním předpokladem každého jedince. Jedná se o jakési vnitřní nastavení toho, co by se mělo dodržovat a jaké jsou etické zásady.
  4. Rovina příběhů – Stejně jako náboženství má své legendy o prorocích a mučednících, má také spiritualita svá vlastní vyprávění o jedinečných osobnostech s osobní zkušeností se spiritualitou.
  5. Rovina prožitků – Asi nejdůležitější rovinou, která v mnoha ohledech zastiňuje ostatní, je ta spojená se zážitky. Spiritualita je obecně založená právě na prožitcích každého člověka. Takové zkušenosti mohou k jedinci přicházet i naprosto spontánně.
  6. Rovina sdílení – Ačkoliv je spiritualita především o individuálním vnímání, její součástí je i společné sdílení těchto prožitků. Lidé se vzájemně inspirují, prohlubují své vnitřní prožívání a společně se mu oddávají.
  7. Rovina kreativní – Někteří jedinci nacházejí spirituální prožitky ve své vlastní či společné tvorbě. Mohou zpívat, kreslit, tančit či jakkoliv jinak utvářet umělecké hodnoty.

Inspirace jednotlivých rovin

Dnešní doba spiritualitě velmi přeje, a proto její jednotlivé roviny se do života jedince mohou promítnout naprosto kdykoliv. Při setkání s neznámou osobou, spatření určitého přírodního úkazu, přečtení knihy, politická situace, kulturní představení, obraz v galerii, film, sportovní událost nebo dokonce věda.

O Autorovi: Michal je člověk se srdcem na správném místě. A jeho hlavním mottem je: Buď důvodem, kvůli kterému lidé zase uvěří, že je v lidech ještě kousek dobra.
Namasté